Kiss Zoltán honlapja
  Otthoni bibliotéka
 

 

 1. Archer, Nathan: Predator. Jég és vér. Szukits Könyvkiadó, Szedeg 1998.
 2. Bachmann, Georg: Heinrich Schön jun. Egon Fleischel & Co., Berlin 1916.
 3. Bácskai Anna, Egyed Éva, Hatvani Renáte: ABC der Textsortenkompetenz. Tipps und Techniken zu Textsorten und Aufsatzarten. ELTE Germanistisches Institut, Bereich Sprachpraxis. Bp. 1999.
 4. Bakos Ferenc: Idegen szavak szótára. Kisszótár sorozat. Terra, Bp. 1975.
 5. Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország I. világháborús képes albuma. Scolar Kiadó, 2003.
 6. Balossa Péter,Orosz Magdolna, Polákovits Sarolta: Német nyelvtan és gyakorlatok 18 fejezetben. Grimm Könyvkiadó, Szeged 1997.
 7. Bartus László: Maffiaregény.Bp. 2001.
 8. Bedő Éva: Abiturschule. Német feladatgyűjtemény érettségizőknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2001.
 9. Beesing, Maria; Nogosek, Robert J.; O’Leary, Patrick H.: Enneagram. Az önmegismerés útja. Korda Kiadó, Kecskemét 1996.
 10. Benedek Elek: Toldi Miklós. Arany János balladája nyomán. Méliusz Könyvkiadó, Debrecen 1995.
 11. Benett, Arnold: The Olda Wives Tale. A Novel. Vol. I. Bernhard Tauchnitz, Leipzig 1909.
 12. Benett, Arnold: The Olda Wives Tale. A Novel. Vol. II. Bernhard Tauchnitz, Leipzig 1909.
 13. Bengi László: Az elbeszélés kihívása. Fiatal Írók Szövetsége, Bp. 2000.
 14. Berczelédi Zsolt, Deák Ágnes, Jánki Zsuzsanna: Készüljünk a BME nyelvvizsgára. Német középfok hallás utáni szövegértés 2 CD melléklettel. Bp. 2004.
 15. Black, Max: A nyelv labirintusa. Holnap Kiadó, Bp. 1998.
 16. Boccaccio, Giovanni: Decameron. Eduard Kaiser Verlag, Klagenfurt
 17. Búzás Margit: Kecskemét utcanevei. Magyar névtani dolgozatok 91. Bp. 1990.
 18. Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Bp. 1998.
 19. Czigány László: Káromkodások a XVIII-XIX. századi Zala megyében. Magyar csoportnyelvi dolgozatok 54. Bp. 1992.
 20. Csorba Győző, a műfordító. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány, Pécs 1998.
 21. del Bosque, Torrente: Kínzások és kivégzések története. Vagabund Kiadó, 2002.
 22. Deutsche Gedichte. Eine Antologie von den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Antal Mádl. Band II. Siebzehntes und achtzehntes Jahrhundert. Zusammengestellt von László Tarnói und András Vízkelety. Tankönyvkiadó, Bp. 1992.
 23. Deutsche Gedichte. Eine Antologie von den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Antal Mádl. Band III. Die Zeit der Klassik und Romantik. Zusammengestellt von László Tarnói. Tankönyvkiadó, Bp. 1992.
 24. Deutschsprachige Dedichte. Dichtungsgeschichtliche Antologie zum Deutschunterricht in den höheren Klassen der Gymnasien und an den Hochschulen für die Lehrausbildung. Ausgewählt und herausgegeben von Ferenc Szász. János-Kodolányi-Gesamthochschule, Stuhlweißenburg/Székesfehérvár 1999.
 25. Die Bibel in der Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Vollständige Schulausgabe. Herausgegeben vom Interdiözesanen Katechetischen Fonds. Verlag Österreichisches Katolisches Bibelwerk Klosterneuburg, Wien 1980.
 26. Dinsel, Sabine; Reimann, Monika: Fit fürs Zertifikat Deutsch. Tipps und Übungen. Max Hueber Verlag Ismaning 2000.
 27. Domokos Péter Pál: A moldvai magyarság. Fekete Sas Kiadó, Bp. 2001.
 28. Donneels, Godfried: „Maradj velünk, mert esteledik!” Gondolatok az élet harmadik és negyedik szakaszáról. Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros 2001.
 29. Dosztojevszkij: Emlékiratok a holtak házából. Első kötet. Révai Kiadás,
 30. Dr. Budai László: Kevés szóval angolul. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2004.
 31. Dr. Fejérdi Gáborné: Előadások a nevelésről. Luigi Giussani: A nevelés kockázata című könyve nyomán. Boldogasszony Háza Alapítvány, Kismaros 2001.
 32. Dr. Kubassek János: A Szahara bűvöletében. Az „Angol beteg” igaz története. Almásy László hiteles életrajza. Panoráma, Bp. 2002.
 33. Dr. Lakatos Ilona: Janus Pannonius. Tóth Könyvkereskedés Kft. 1997.
 34. Dr. Majoros József: Római élet. Művelődéstörténeti segédkönyv a latin nyelv tanulásához. Gemini Budapest Kiadó, Bp. 1996.
 35. Dr. Margócsy Klára: Jókai Mór. Tóth Könyvkereskedés Kft. 1996.
 36. Dr. Radnai Béla: Az egységes gyorsírás tankönyve. I. rész. Fogalmazási gyorsírás. A Gyorsírástudomány Kiadása, Bp. 1932.
 37. Dr. Radnai Béla: Az egységes gyorsírás tankönyve. II. rész. Irodai gyorsírás. A Gyorsírástudomány Kiadása, Bp. 1933.
 38. Dreyer, Hilke; Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber Verlag, Ismaning 2000.
 39. DUDEN Taschenbücher. Komma, Punkt und alle anderen Satzzeichen von Franziska Reuter. Dudenverlag, Mannheim – Leipzig – Wien – Zurück 1998.
 40. DUDEN. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Dudenverlag, Mannheim –Leipzig – Wien – Zürich 1998.
 41. Dumas, Alexnder: Korzikai testvérek. Intermix – Patent, Bp. – Ungvár, 1993.
 42. Emberek, akik Istent keresik. Magyar írók bibliai történetei. Válogatta és összeállította: D. Szabó Mária. Palatinus, 2003.
 43. Fabrica Oliviero Toscani: Beten. Gebete von Jugendlichen aus aller Welt. Pattloch
 44. Féval, Paul: A Fekete Brigád. Fortuna, Debrecen 1990.
 45. Fischer-Mitziviris, Anni; Janke – Papanikolaou, Sylvia: So geht’s zum ZD. Prüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch. Lehrerheft. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2004
 46. Fischer-Mitziviris, Anni; Janke – Papanikolaou, Sylvia: So geht’s zum ZD. Prüfungsvorbereitung Zertifikat Deutsch. Testbuch. Ernst Klett Sprachen, Stutgart 2004
 47. Flaubert, Gustave: Madame Bovary. Albatros Verlag, Düsseldorf 2002.
 48. Fodor István: Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó, Bp. 2001.
 49. Fontane, Theodor: Effi Briest. Albatros Verlag, Düsseldorf 2002.
 50. Fontane, Theodor: Effi Briest. Verlag von Friedrich Rothbarth, Leipzig 1938.
 51. Frankl, Viktor E.: Az „értelmetlen” élet szenvedése. Bevezető tanulmány. Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros 2001.
 52. Füredi Mihály, Kelemen József: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (1965 – 1977). Akadémiai Kiadó, Bp. 1989.
 53. Gardner, Craig Shaw: Batman visszatér. Totem Könyvkiadó, Bp. 1992.
 54. Gick, Cornelia: Zertifikat Deutsch Der schnelle Weg. Material zur Prüfungsvorbereitung. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin, München, Wien, Zürich, New York 2000.
 55. Gondolatok az emberről. Nagy emberek híres mondásai. Horizont Kiadó, Debrecen
 56. Gosztonyi János: Andrássy út 60. Játék két részben. Kiadja a Radnóti Miklós Színpad, 1988.
 57. Graves, Robert: A vitéz Belizár. Auktor Könyvkiadó, Bp. 1996.
 58. Grimm, Jacob und Wilhelm: Aschenputtel. Fünf Märchen. Hamüpipőke. Öt mese. Corvina, 1999.
 59. Grundgesezt für die Bunderepublik Deutschland. Nomos Verlaggesellschaft, Baden-Baden 1998.
 60. Grundgesezt für die Bundesrepublik Deutschland. 11.11.1994.
 61. Grundlagen der deutschen Wortbildung – Ein Arbeitsbuch von Erzsébet Knipf-Komlósi unter Mitarbeit von Márton Méhes. ELTE Germanistisches Institut, Bp. 2003.
 62. Guardini, Romano: Önmagunk elfogadása. Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros 2001.
 63. Guerri, Severio Giner: Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítója. Agapé, Szeged 2000.
 64. Hajdú István: Varietas delectat. Latin mondások. Generál Press Kiadó, Bp. 1999.
 65. Hámoriné dr. Szalóczi Éva: Német nyelvtani gyakorlókönyv a Német nyelvtan a középiskolák számára című könyvhöz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1991.
 66. Havas Henrik: Szeretők. Alexandra, Pécs
 67. Hegedűs János: Motorkerékpárok villamnosságtana. I. rész. Tanulmányi segédlet. MAMI Közlekedésgépészeti Szakközépiskola. Bp. 1999.
 68. Hensellek, Werner; Neubauer, Martin: Fabulae Aesopicae per schedas comicas enarratae. Fassbaender, Wien
 69. Hessky Regina, Knipf Erzsébet: Ein textbuch zur Lexikologie. Band I. Holnap Kiadó, Bp. 1998.
 70. Hessky Regina, Knipf Erzsébet: Ein textbuch zur Lexikologie. Band II. Holnap Kiadó, Bp. 1998.
 71. Hessky Regina: Magyar-német kéziszótár. Nemzeti Tankönyvkiadó – Grimm Kiadó, 2002.
 72. Hessky Regina: Német-magyar kéziszótár. Nemzeti Tankönyvkiadó – Grimm Kiadó, 2002.
 73. Hivatás és hitvallás. Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai. Szerkesztette ifj. Fasang Árpád és Fodor András. 1. kötet. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Bp. 1998.
 74. Hivatás és hitvallás. Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai. Szerkesztette ifj. Fasang Árpád és Fodor András. 2. kötet. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Bp. 1998.
 75. Horváth Éva: Szórakozva németül. 1000 kifejezés német TV-adásokból. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
 76. Hozsanna! Teljes kottás népénekeskönyv. Szent István Társulat az Apostoli szentszék Kiadója, Bp. 1993.
 77. Hutter, Clemens M.: Salzburg. Ein Glücksfall. Otto Müller Verlag, Salzburg/ Wien 2002.
 78. Ifj. Fasang Árpád: Az (magyar) értelmiség hivatása. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó Bp. 1997.
 79. Ifj. Máthé István: Motorkerékpárok szerkezettana és tuningolása. I. rész. Tanulmányi segédlet. . MAMI Közlekedésgépészeti Szakközépiskola. Bp. 2000.
 80. Jeter, K. W.: Szárnyas fejvadász 2. Az emberi tényező. Möbius, Bp. 1998.
 81. Juhász János: Richtiges Deutsch. Corvina 1997.
 82. Karácsony Lajos, Dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.
 83. Kästner, Erich: Kästner über Kästner/ Kästner Kästnerről. Das Haus Erinnerung/Az emlékezés háza. Kentaur könyvek 23. Noran,
 84. Keesling, Barbara: Jó kislányok - rossz kislányok. Csábítás és gyönyör. Édesvíz Kiadó, Bp. 2002.
 85. Képes Krónika. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1978.
 86. Ki kicsoda a magyar irodalomban? Válogatta és szerkesztette és írta: dr. Gremsperger László, Gyeskó Ágnes. Könyvkuckó Kiadó, Bp. 1996.
 87. Ki kicsoda a világirodalomban? Válogatta és szerkesztette: dr. Gremsperger László, Gyeskó Ágnes. Könyvkuckó Kiadó, Bp. 1997.
 88. Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 2.: Fonológia. Akadémiai Kiadó, Bp. 2001.
 89. Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3.: Morfológia. Akadémiai Kiadó, Bp. 2000.
 90. King, Stephen: A halálsoron. 2. rész. Egér a halálsoron. Európa Könyvkiadó, Bp. 1997.
 91. King, Stephen: Az. Első kötet. Európa Könyvkiadó, Bp. 1999.
 92. King, Stephen: Az. Második kötet. Európa Könyvkiadó, Bp. 1999.
 93. King, Stephen; Straub, Peter: A talizmán. Európa Könyvkiadó, Bp. 1998.
 94. Kiss Zsófia: A keleti harci művészetek szakszótára. Bp. 1991.
 95. Klaudy Kinga, Salánki Ágnes: Német-magyar fordítástechnika. Nemzeti Tankönyvkiadó,
 96. Kocsány Piroska, László Sarolta: Die Wortklassen des Deutschen. Eine praktische Darstellung mit Übungen für Fortgeschrittene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2003.
 97. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige Wörterbuch für alle, die deutsch lernen. Grimm Kiadó, Szeged 2000.
 98. Langenscheidts Taschenwörterbuch Englisch. Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch. Hrsg. von der Langenscheidt-Redaktion. Langenscheidt, Berlin – München – Wien – Zürich – New York 2002.
 99. László Sarolta, Szanyi Gyula: Magyar – német igei vonzatok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1999.
 100. Latin – magyar szótár. Szerkesztette Györkösy Alajos. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992.
 101. Léonard, André: Jézus és a tested. A szexuáletika magyarázata fiatalok számára.    Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Kismaros 2001.
 102. Magyar – latin szótár. Szerkesztette Györkösy Alajos. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992.
 103. Magyar Királyi Postatakarékpénztár Betétkönyv. Bp. 1939.
 104. Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó, Bp. 1999.
 105. Maier, Dieter: Wandern mit dem Auto. Detuschland neu erleben! RV Verlag, München, Stuttgart 1996.
 106. Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek. Helikon Kiadó, Bp.
 107. Miktszáth Kálmán összes művei. Szerkesztik: Szegedy-Maszák Mihály, Fábri Anna. 39. kötet. Elbeszélések XIII. 1888. Argumentum Kiadó, Bp. 2001.
 108. Mit gutem Recht. Grundlagen für das politische Handeln. Herausgegeben vom Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen. Verlagsgesellschaft Ritterbach mbH, Frechen 1997.
 109. Móra Ferenc: Aranykoporsó. Unikornis Kiadó, Bp. 1995.
 110. Móricz Kálmán: Kárpátalja sorsfordulói. Hatodik Síp Alapítvány, Bp. 2001.
 111. Móricz Zsigmond: Herr Bovary. Corvina 1999.
 112. Muth-Scwering, Ursula: Von Tag zu Tag ein Friedenswort. Ein Begleiter durchs Jahr. Herderbücherei, Breisgau 1983.
 113. Müller József: Német beszédfordulatok A-Z. A leggyakoribb német beszédfordulatok, frazeológiai egységek, idiómák gyűjteménye. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged 1998.
 114. Nádor Orsolya, Szarka László: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Akadémia Kiadó, Bp. 2003.
 115. Nagy Ferenc, Kováts Gyula, Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolások számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.
 116. Nagyné Fauszt Csilla: A hangtan. Leíró feledatgyűjtemény. Meritum Bt., Dunaújváros 1994.
 117. Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján. Szent Jeromos Bibliatársulat, Bp. 1997.
 118. Okányi Kiss Ferenc, Orosz Dávid: A szeretet és a szerelem börtönében. Versek, verstöredékek. Uránusz Kiadó, Bp. 2003.
 119. Orth-Chambah, Jutta: em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag Ismaning 2000.
 120. Österreichisches Wörterbuch.Herausgegeben im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Öbv&hpt, Wien 2004.
 121. Őszentsége a Dalai Láma; Cutler C., Dr. Howard: A boldogság művészete. Kézikönyv az élethez. Trivium Kiadó, 2002.
 122. Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, Bp. 2001.
 123. PENGUIN READERS Geoffrey Chaucer: The Canterbury Tales. Penguin Books Ldt 2000.
 124. Perlmann – Balme, Michaela; Schwalb, Susanne; Weers, Dörte: em Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe. Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag Ismaning 2000.
 125. Petőfi Sándor válogatott versei. Anno Kiadó,
 126. Pilarskỳ Jirí, Lieli Pálné, Beke Dezsőné: Bist du gut___Deutsch__? Segédkönyv a német érettségi/felvételi és nyelvvizsgához. Panoráma Nyelvstúdió, Debrecen 1999.
 127. Pocket English Dictionary. Penguin Books in association with Longman Group Limited, 2000.
 128. Pók Lajos: Thomas Mann világa. Európa Könyvkiadó, Bp. 1969.
 129. Rácz Endre, Takács Etel: Kis magyar nyelvtan. Gondolat Kiadó, Bp. 1983.
 130. Ratzinger, Joseph: A föld sója. Kereszténység és Katolikus Egyház az ezredfordulón. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, Bp. 2005. október 14.
 131. Rehwaldt, Hermann: Eine Wikingenfahrt. Abenteuer zweier Gymnasiasten im nordlichen Umwald. Verlag Bischhof & Klein, Lengerich i. Westf.
 132. Rónai László: Abriss der ungarischen Literaturgeschichte. Corvina 1997.
 133. Salinger, J. D.: Der Fänger im Roggen. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1975.
 134. Schick, Rupert; Zeh, Wolfgang: So arbeitet der Deutsche Bundestag. Organisation und Arbeitsweise. Die Gesetzgebung des Bundes. Neue Darmstädter Verlagsnastalt, Rheinbreitbach 1996.
 135. Shaley, Zeruya: Liebesleben. Berliner Taschenbuch Verlag, Berlin 2000.
 136. Shelley, Mary: Frankenstein. Kozmosz Könyvek, Bp. 1977.
 137. Sijaric, Mirsad: Helyben járás. Oraro. Műcsarnok, Bp. 1995.
 138. Solti Molnár István: A mesés sívóhomok. Magyar Honvédség Oktatási és Kulturális Anyagellátó Központ, 1994.
 139. Stendhal: A szerelemről. Kalligram, Pozsony 2000.
 140. Stolpersteine, Fallgruben. Springreiten ins Deutsche. Eine Übersetzungstraining für Fortgeschrittene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.1998.
 141. STOWASSER Lateinisch – deutsches Schulwörterbuch von J. M. Strowasser, M. Petschenig und F. Skutsch. Verlag Hölder-Pichler-Tempsky, Wien 1994.
 142. Studeny, Dr. Ernst: Lateinische Schulgrammatik. Österreichischer Bundeverlag, Wien 1974.
 143. Szécsi Ferenc: Szállóigék kézikönyve. Merényi Könyvkiadó,
 144. Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés – szövegelemzés – szövegalkotás. Szövegtani gyakorlatok. Osiris Kiadó, 2003.
 145. Szőke Ágnes: Latin feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához. Tankönyvkiadó, Bp. 1992.
 146. Tarnói László: Paralellen, Kontakte, Kontraste. Die deutsche Lyrik um 1800 und ihre Beziehungen zur ungarischen Dichtung in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. ELTE Germanisztikai Intézet, Bp. 1998.
 147. Tolstoi N., Leo: Anna Karenina. Albatros Verlag, Düsseldorf 2002.
 148. Újszövetségi Szentírás. Görög eredetiből fordította és magyarázta P. Békés Gellért és P. Dalos Patrik. Szent Gellért Egyházi Kiadó, Szeged 1990.
 149. Valaczkai László; Brenner, Koloman: Abriss einer deutschen Phonetik. Handbuch für das Germanistikstudium mit deutsch-ungarischen Materialien. Veszprém 1999.
 150. Varga Péter: Speilhózni. Gondolatok a férfi-nő kapcsolatról, szerelemről, szexualitásról, házasságról – meg ilyenek… Zászlónk Stúdió, Bp. 2002.
 151. Vészi Endre: Az ezüstkehely. Válogatott novellák. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1995.
 152. Virágom, virágom. Magyar szerelmes versek. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1955.
 153. Wetzel, Christoph: Lexikon der Autoren und Werke. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, München, Düsseldorf, Leipzig.
 154. Wolf, Kate: Lassie az óceánon. Szintarév Kiadó, Bp. 1995.
 155. Zimányi Katalin: Lexikai csapdák. Ige, igekötő, vonzat, idegen szavak. Segédkönyv a nyelvvizsgákra. Grimm Könyvkiadó, Szeged 1997.
 156. Zola, Émile: Nana.  Albatros Verlag, Düsseldorf 2002.
 157. Zweig, Arnold: Der Streit um den Sergeanten Grischa. Verlag Büchergilde Gutenberg, Berlin 1929.
 158. Zweig, Stephan: Schachnovelle/ Sakknovella. Kentaur könyvek 4.
 
   
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=